• CFO
  • Giám đốc tài chính
  • Kỹ năng lập kế hoạch tài chính
  • Quản trị dòng tiền
  • Kiểm soát nội bộ
Lập kế hoạch tài chính, làm chủ doanh nghiệp

TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Giám đốc Tài chính (CFO) và Kế toán trưởng (KTT) có liên quan đến vai trò lãnh đạo trong cơ sở kinh doanh. Một số người nghĩ rằng cả hai vị trí là như nhau,...

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH

 Chương trình 10.000 chuyên gia tài chính cao cấp do AFC tổ chức sẽ giúp cho các nhà quản trị tài chính có thể nắm vững tầm vĩ mô về năng lực tài chính của...

Kiểm soát nội bộ

ĐÀO TẠO THEO NGÀNH

 Kỹ năng Tài chính Toàn diện cho Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm kỹ năng tài chính cho người về nghiệp vụ tài chính kế toán trong các doanh nghiệp bảo hiểm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Hiện bà Ngô Minh Anh đang giữ chức vụ Giám đốc công ty dịch vụ tư vấn MCG MANAGEMENT CONSULTING. Trước đó bà Minh Anh đã từng...

Xem tiếp

Lê Xuân Trường :  Lê Xuân Trường: Phó trưởng khoa Thuế và Hải Quan – Học viện tài chính

Xem tiếp
 
 
 
 
Google maps
 
 
 
 
 

Bài viết: Viện Quản Trị Tài Chính AFC - Đào Tạo Tài Chính Chuyên Nghiệp Ðánh giá bởi: VD2F438 vào 24:02:2017. Viện quản trị tài chính AFC, AFC, kiểm soát tài chính... Viện quản trị tài chính - AFC, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về giám đốc tài chính, phương pháp... Vote: 9.8 rate 10 4600 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thac sy Quan tri  Kinh doanh_MBA
X
----tawk to popup