• CFO
  • GIÁM ĐỐCTÀI CHÍNH
  • Quản trị tài chính dự án đầu tư
Thực hành Kế toán Tổng hợp

CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH

 Chương trình 10.000 chuyên gia tài chính cao cấp do AFC tổ chức sẽ giúp cho các nhà quản trị tài chính có thể nắm vững tầm vĩ mô về năng lực tài chính của...

Phân tích Tài chính

ĐÀO TẠO THEO NGÀNH

 Kỹ năng Tài chính Toàn diện cho Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm kỹ năng tài chính cho người về nghiệp vụ tài chính kế toán trong các doanh nghiệp bảo hiểm

 
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 
 
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Hiện bà Ngô Minh Anh đang giữ chức vụ Giám đốc công ty dịch vụ tư vấn MCG MANAGEMENT CONSULTING. Trước đó bà Minh Anh đã từng...

Xem tiếp

Lê Xuân Trường :  Lê Xuân Trường: Phó trưởng khoa Thuế và Hải Quan – Học viện tài chính

Xem tiếp
 
 
 
 
Google maps
 
 
 
 
 

Bài viết: Viện quản trị tài chính - AFC - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá bởi: SPBLYD1 vào 27:07:2016. Viện quản trị tài chính ,AFC,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - AFC, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 2400 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thac sy Quan tri  Kinh doanh_MBA
X