• Ky nag Tai chinh toan dien cho Nha quan ly
  • Hội thảo 25.4.2014

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 Lập dự toán kinh doanh và dự kiến dòng tiền là vấn đề đối với các nhà quản lý và những người làm công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp

ĐÀO TẠO THEO NGÀNH

 Kỹ năng Tài chính Toàn diện cho Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm kỹ năng tài chính cho người về nghiệp vụ tài chính kế toán trong các doanh nghiệp bảo hiểm

 
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 
 
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Trần Thị Minh Hải :  Hiện bà Trần Thị Minh Hải là giảng viên tại công ty CP Đào tạo và Tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng, kiêm phụ trách quan hệ khách...

Xem tiếp

Nguyễn Huy Tâm :  Nguyễn Huy Tâm, CPA Australia, CPA Việt Nam - Chủ nhiệm kiểm toán hãng kiểm toán quốc tế Crowe Howarth International, hơn 5 năm làm...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp
 
 
 
B� i vi?t: Viện quản trị tài chính - AFC - Đào tạo tài chính chuyên nghiệp Ðánh giá b?i: 5CE1B7V v� o 24:04:2014. Viện quản trị tài chính ,AFC,Đào tạo tài chính chuyên... Viện quản trị tài chính - AFC, đơn vị chuyên đào tạo các khóa học về tài chính, phương pháp giảng dạy... Vote: 9.8 rate 10 3520 lu?t dánh giá
 
 
 
X