Chỉ có tại AFC
Chat Facebook
});
0918.924.388
  • CFO
  • CFO

Viện Quản trị Tài chính AFC – Địa chỉ hàng đầu đào tạo tài chính chuyên nghiệp

Viện Quản trị Tài chính AFC – Địa chỉ hàng đầu đào tạo tài chính chuyên nghiệp

Viện Quản trị Tài chính AFC đơn vị hàng đầu với sứ mệnh cung cấp các chương trình đào tạo tài chính chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.Chỉ có tại AFC

Chỉ có tại AFC

Các khóa học như “Quản trị dòng tiền”, “Phân tích tài chính sử dụng Bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecards)”, “Kiểm soát hàng tồn kho và quản trị kho hàng”, ...là những sản phẩm do các chuyên gia của AFC Vietnam khởi xướng dựa trên nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệpTrang

Bài viết: Chỉ có tại AFC Ðánh giá bởi: E3PVFZL vào 25:02:2024. AFC Chỉ có tại AFC,Chỉ có tại AFC Việt Nam Vote: 9.8 rate 10 5600 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X