CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH
Chat Facebook
});
0918.924.388
  • CFO
  • CFO

Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO) Online + Live streaming

Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO) Online + Live streaming

Chương trình CFO do Viện Quản trị Tài chính AFC tổ chức sẽ giúp cho các nhà quản trị tài chính có thể nắm vững tầm vĩ mô về năng lực tài chính của doanh nghiệp mình để sao vận hành cho đi đúng mục tiêu, cán đích nhanh nhất mà chi phí bỏ ra là thấp nhất.Thực hành Kế toán Tổng hợp

Thực hành Kế toán Tổng hợp

Thực hành Kế toán Tổng hợp là một trong những chương trình tại AFC tập trung chuyên sâu thực hành trên máy tính do các chuyên gia đang làm thực tiễn trực tiếp giảng dạy.Kỹ năng Lập Kế hoạch Tài chính

Kỹ năng Lập Kế hoạch Tài chính

Việc lập và kiểm soát tốt kế hoạch tài chính là một lợi thế không nhỏ của Doanh nghiệpKỹ năng Tối ưu hóa chi phí Doanh nghiệp_AFC

Kỹ năng Tối ưu hóa chi phí Doanh nghiệp_AFC

Nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu từ phía học viên, khách mời đã tham dự hội thảo “Tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp” ngày 16/5/2015 vừa qua, Viện Quản trị và Tài chính AFC đã thiết kế và lên kế hoạch tổ chức đào tạo khóa học chuyên sâu về "Kỹ năng Tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp” vào ngày 12/6/2015.Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Theo thống kê, hơn 40% CEO thành công nhất trên thế giới đều có kiến thức tốt về tài chính. Hiểu rõ các chỉ số tài chính,Quản lý tài chính trong 24h

Quản lý tài chính trong 24h

Chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt với mong muốn nâng cao khả năng quản trị tài chính cho các CEO sánh vai với các đồng nghiệp Quốc tế.Kỹ năng lập dự toán 2015

Kỹ năng lập dự toán 2015

Lập dự toán kinh doanh và dự kiến dòng tiền là vấn đề đối với các nhà quản lý và những người làm công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệpLập dự toán kinh doanh & Kế hoạch dòng tiền 2014

Lập dự toán kinh doanh & Kế hoạch dòng tiền 2014

Lập dự toán kinh doanh và dự kiến dòng tiền là vấn đề quan trọng đối với các nhà quản lý v công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệpMini MBA Tài chính - Kỹ năng Quản Lý tài chính cho nhà Quản lý

Mini MBA Tài chính - Kỹ năng Quản Lý tài chính cho nhà Quản lý

Mini MBA Finance – Chuẩn Kỹ năng Tài chính dành cho CEO & Nhà Quản trị Chuyên nghiệp dành CEO và nhà quản trị thiếu kỹ năng về tài chính hay quản trị dòn tiềnQuản trị và thu hồi công nợ hiệu quả

Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả

Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả kiến thức quản trị các khoản phải thu, biện pháp ngăn ngừa nợ quá hạn và thu hồi công nợ hiệu quả.Bồi dưỡng kỹ năng cho chủ tài khoản

Bồi dưỡng kỹ năng cho chủ tài khoản

Bồi dưỡng kỹ năng cho chủ tài khoản nhằm nâng cao quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ cho những đối tượng là chủ tài khoản quản lý kinh tếThẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp nhằm cung cấp về giá trị doanh nghiệp từ đó hiểu rõ về vai trò thẩm định doanh nghiệp đặc biệt đối với cấp quản lýBáo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị về quản trị nội bộ doanh nghiệp, tăng cường năng lực của bộ phận thông qua hệ thống mẫu báo cáo quản trị nội bộQuản trị Tài chính Dự án ODA

Quản trị Tài chính Dự án ODA

Quản trị Tài chính Dự án ODA là kỹ năng về quản lý dự án ODA theo các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước.Trang

Bài viết: CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH Ðánh giá bởi: GQAF21T vào 22:04:2024. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH,quản trị tài... CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH,CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH bao gồm rất nhiều chương trinh chuyên sâu về... Vote: 9.8 rate 10 7160 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
 
Giám đốc tài chính