ĐÀO TẠO THEO NGÀNH
Chat Facebook
});
0918.924.388
  • CFO
  • CFO

Kỹ năng Tài chính cho Quản lý doanh nghiệp Bảo hiểm

Kỹ năng Tài  chính cho Quản  lý doanh nghiệp Bảo hiểm

Kỹ năng Tài chính Toàn diện cho Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm kỹ năng tài chính cho người về nghiệp vụ tài chính kế toán trong các doanh nghiệp bảo hiểmKiểm soát Nội bộ trong ngành Doanh nghiệp Bảo hiểm

Kiểm soát Nội bộ trong ngành Doanh nghiệp Bảo hiểm

Kiểm soát nội bộ là quy trình kiểm soát từ đó xây dựng hệ thống kiểm soát của các bộ phận thông qua các Case-studies thực tế của ngành bảo hiểmTài chính và Phân tích Tài chính Doanh nghiệp Bảo hiểm

Tài chính và Phân tích Tài chính Doanh nghiệp Bảo hiểm

tài chính và phân tích là kiểm soát trong doanh nghiệp thiếu kỹ năng về tài chính,như tài chính của doanh nghiệp hay quản trị dòng tiềnQuản trị rủi ro trong ngành Doanh nghiệp Bảo hiểm

Quản trị rủi ro trong ngành Doanh nghiệp Bảo hiểm

Quản trị rủi ro liên quan đến các tác nghiệp quản trị rủi ro thiết yếu cho một nhà quản lý, từ đó phát triển khả năng quản trị các rủi ro cho công việc ở mỗi bộ phận.Phân tích Tài chính và hoạt động kinh doanh trong Ngân hàng Thương mại

Phân tích Tài chính và hoạt động kinh doanh trong  Ngân hàng Thương mại

Định giá tài sản đảm bảo các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính và kinh doanh của ngân hàng thương mại phân tích chỉ tiêu tài chínhQuản trị rủi ro hiệu quả trong ngành Ngân hàng Thương mại

Quản trị rủi ro hiệu quả trong  ngành Ngân hàng Thương mại

Quản trị rủi ro hiệu quả trong ngành Ngân hàng Thương mại là hệ thống rủi ro: Rủi ro môi trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro pháp lý,…Kỹ năng chăm sóc khách hàng dành cho doanh nghiệp Xi măng

Kỹ năng chăm sóc khách hàng dành cho doanh nghiệp Xi măng

Kỹ năng chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp xi măng nhằm nâng cao nhận thức về Dịch vụ khách hàng theo đặc thù của ngành sản xuất Xi măngKỹ năng bán hàng dành cho doanh nghiệp Xi măng

Kỹ năng bán hàng dành cho doanh nghiệp Xi măng

“KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP’ nhằm giúp các học viên củng cố và nâng cao các kỹ năng bán hàng – chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả nhất.Kỹ năng Tài chính cho khối Kinh Doanh Thị Trường - Sản xuất

Kỹ năng Tài chính cho khối Kinh Doanh Thị Trường - Sản xuất

Kỹ năng Tài chính cho khối Kinh Doanh Thị Trường - Sản xuất vấn đề nòng cốt và sống còn để doanh nghiệp phát triển thị trường.Lập và Quản lý ngân sách trong doanh nghiệp sản xuất

Lập và Quản lý ngân sách trong doanh nghiệp sản xuất

Lập và Quản lý ngân sách trong doanh nghiệp giúp học viên nắm được nội dung tình hình ngân sách và kế hoạch kinh doanh và thông số tài chính.Kỹ năng xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp Viễn thông

Kỹ năng xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp Viễn thông

Kỹ năng xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp viễn thông giúp học viên xây dựng mô hình quản trị ngân sách tài chính theo mô hình các báo cáo dự toán và kiểm traQuản trị dự án kinh doanh viễn thông

Quản trị dự án kinh doanh viễn thông

Quản trị dự án kinh doanh viễn kỹ năng quản lý tài chính dự án từ các khâu lập kế hoạch, triển khai, giám sát, đánh giá và quyết toán dự án.Quản trị chi phí ngành viễn thông

Quản trị chi phí ngành viễn thông

Chương trình Quản trị chi phí giúp học viên nắm được phương pháp kế toán – tính toán giá trị và giá thành sản phẩm dịch vụ viễn thôngKỹ năng tài chính cho khối kinh doanh - doanh nghiệp viễn thông

Kỹ năng tài chính cho khối kinh doanh - doanh nghiệp viễn thông

Kỹ năng tài chính cho khối kinh doanh - doanh nghiệp viễn thông kế toán – tính toán giá trị và giá thành sản phẩm dịch vụ viễn thôngTrang

Bài viết: ĐÀO TẠO THEO NGÀNH Ðánh giá bởi: 4PD6EXR vào 25:02:2024. ĐÀO TẠO THEO NGÀNH ĐÀO TẠO THEO NGÀNH,Các chương trình đào tạo được phân chia theo các ngành sản xuất - thương mại - dịch vụ... Vote: 9.8 rate 10 4500 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
 
Giám đốc tài chính