Giảng Viên Tại AFC
Chat Facebook
});
0918.924.388
  • CFO
  • CFO
Giảng viên:Chuyên gia Tạ Bảo Lưu

Các Giảng Viên Khác:6 năm làm kế toán cao cấp tại tập đoàn FPT, 07 năm giữ chức vụ trưởng ban kiểm toán nội bộ tại FPT, kinh nghiệm giảng dạy và chia sẻ kiến thức thực tế...

Xem tiếp »
Giảng viên:Thạc sĩ Vũ Thị Toản

Các Giảng Viên Khác:Trên 30 năm kinh nghiệp hoạt động thực tế tại các doanh nghiệp, đảm nhiệm những vị trí mấu chốt như: Trưởng phòng giá TLTD Ủy Ban vật Giá; Trưởng phòng...

Xem tiếp »
Giảng viên:Tiến sĩ Tạ Quang Bảo

Các Giảng Viên Khác:18 năm làm công tác đào tạo lĩnh vực Kế toán- Phân tích, khoa Kế toán- Kiểm toán tại các trường đại học nổi tiếng như: ĐH Kinh tế- ĐH Quốc gia;...

Xem tiếp »
Giảng viên:PGS.TS Nguyễn Văn Định

Các Giảng Viên Khác:Hơn 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán.

Xem tiếp »
Giảng viên:Giảng viên Nguyễn Mạnh Thuật

Các Giảng Viên Khác:Trên 19 năm hành nghề luật sư tranh tụng và giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. Kinh nghiệm tại các vị trí quản lý cấp cao và hàng nghìn vụ/việc...

Xem tiếp »
Giảng viên:Thạc sĩ Đoàn Thị Thúy

Các Giảng Viên Khác:Trên 15 năm kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế.

Xem tiếp »
Giảng viên:Vũ Văn Ninh

Các Giảng Viên Khác:Vũ Văn Ninh

Xem tiếp »
Giảng viên:Lê Xuân Trường

Các Giảng Viên Khác:Lê Xuân Trường: Phó trưởng khoa Thuế và Hải Quan – Học viện tài chính

Xem tiếp »
Giảng viên:Nghiêm Văn Lợi

Các Giảng Viên Khác:Trưởng khoa Kế toán,Trường Đại học Lao động & Xã hội

Xem tiếp »
Giảng viên:Vũ Công Ty

Các Giảng Viên Khác:Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính

Xem tiếp »
Giảng viên:Nguyễn Văn Dũng

Các Giảng Viên Khác:Giám đốc Tài chính Tập đoàn Dược phẩm Đông Á, Nguyên Giám đốc Tài chính Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà nội

Xem tiếp »
Giảng viên:Nguyễn Thị Hương Liên

Các Giảng Viên Khác:Kiểm toán viên cao cấp công ty Kiểm toán AASC, Kiểm toán nội bộ ngân hàng VP Bank,

Xem tiếp »
Giảng viên:Chuyên gia Đặng Đức Sơn

Các Giảng Viên Khác:20 năm kinh nghiệm tư vấn và giảng dạy cho các Tổng công ty và Tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Xem tiếp »
Giảng viên:PGS.TS Đặng Đức Sơn

Các Giảng Viên Khác:Phó trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trưởng bộ môn Kế toán – Kiểm toán tại Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiến sĩ tại Trường...

Xem tiếp »
Giảng viên:TS. Nguyễn Khắc Hùng

Các Giảng Viên Khác:Chuyên gia hành chính và quản lý, Trường Đại học Tổng hợp Manchester, Vương quốc Anh. Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và Phát triển Quản lý (McaD JSC).

Xem tiếp »
Trang

Bài viết: Giảng Viên Tại AFC Ðánh giá bởi: WRV5ADS vào 22:04:2024. Giảng Viên Tại AFC Giảng Viên Tại AFC Vote: 9.8 rate 10 1400 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X