Mini MBA Tài chính - Kỹ năng Tài chính toàn diện cho Quản lý
Chat Facebook
});
0918.924.388
 • CFO
 • CFO
Tên khóa học: Mini MBA Tài chính - Kỹ năng Quản Lý tài chính cho nhà Quản lý
Loại chương trình:
CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH
Thời gian học: 12 Buổi
Mã số: TC170814
Đánh giá: AFCAFCAFCAFCAFC
 
Giới thiệu chương trình

Tình trạng mất ổn định của doanh nghiệp bắt có nguyên nhân sâu xa từ việc các CEO và nhà quản trị thiếu kỹ năng về tài chính, chẳng hạn như phân tích đúng tình trạng tài chính của doanh nghiệp hay quản trị dòng tiền.

Khi điều kiện kinh tế vĩ mô gặp khó khăn, doanh nghiệp thường bị chi phối bởi việc lo cho sự “an toàn” và “cơm áo gạo tiền” về tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng làm được điều này.
 
Thông tin chi tiết chương trình

Sự lệch pha giữa quyết định kinh doanh và thực trạng tài chính luôn đẩy doanh nghiệp vào những rủi ro tiềm ẩn, ví dụ như duy trì mức tồn kho không hợp lý làm suy giảm dòng tiền nghiêm trọng dẫn đến mất khả năng thanh toán.

 
Sự thiếu chủ động và kỹ năng xử lý tài chính của người làm kế toán cũng là một nguyên nhân khiến cho tình trạng tài chính của doanh nghiệp trở nên bấp bênh. Trong rất nhiều trường hợp, chỉ khi doanh nghiệp thực sự lâm nguy, chẳng hạn như hết tiền, chủ doanh nghiệp mới được kế toán thông báo.
 
Trong một số trường hợp, các số liệu thiếu chính xác của kế toán còn gây ra những hậu quả khôn lường cho doanh nghiệp.
 
Việc giao phó toàn phần và phụ thuộc vào bộ máy kế toán làm cho các chức năng quản trị của nhà quản trị trở nên ít tác dụng và hậu quả là các CEO và nhà quản trị trở nên thiếu chín chắn trong các quyết định của mình.
 
Nếu kế toán chỉ là để lập báo cáo tài chính và kê khai thuế, thì thực sự các CEO và nhà quản trị đang cô đơn trên con đường quản lý doanh nghiệp.
 
Rõ ràng, những vấn đề trên đã chỉ ra rằng các CEO và nhà quản trị cần trang bị cho mình một kiến thức thực tiễn về quản lý tài chính đủ để kiểm tra và điều hành những hoạt động hàng ngày (ví dụ tính giá thành sản phẩm, điểm hòa vốn, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy kinh doanh, tỷ trọng nợ hợp lý,…) và các hoạt động tài chính mang tầm vóc chiến lược (ví dụ như thẩm định tài chính dự án, dự báo dòng tiền,..)
 
Trong điều kiện bận rộn, việc tham gia vào các khóa học kéo dài hàng năm (ví dụ MBA, Thạc sĩ quản lý,…) thường không hiệu quả do các chương trình này thường mang tính lý thuyết do các giảng viên đại học đảm nhiệm. Ngoài ra, chi phí cao lên tới hàng trăm triệu cũng là một rào cản do sự bất tương xứng giữa lợi ích thực tế thu được và chi phí bỏ ra.
 
Từ nhận thức trên, với kinh nghiệm đào tạo hàng nghìn học viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, Viện Quản trị Tài chính AFC trân trọng giới thiệu chương trình “Mini-MBA Finance” được thiết kế theo chuẩn mực Quốc tế và thực tiễn của Việt Nam.
 
Mục đích của chương trình là cung cấp các kỹ năng tài chính điều hành (ví dụ kiểm tra các quyết định tài chính trong hoạt động mua-bán hàng, sản xuất, nhân sự, quản lý,..) và các hoạt động tài chính (ví dụ vay vốn, trả nợ, lựa chọn nguồn vốn) và các chiến lược tài chính dài hạn (như kiểm tra việc thẩm định tài chính một dự án đầu tư , kiểm tra việc đưa ra chính sách cổ tức, niêm yết cổ phiếu).
 
Chương trình được xây dựng bao gồm 12 buổi chia làm 5 module.
 
Chuyên gia tham gia giảng dạy chương trình đến từ Vụ chế độ Kế toán - Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Giám đốc Tài chính các Tập đoàn kinh tế lớn, Giám đốc Kiểm toán các công ty kiểm toán độc lập, Giám đốc Công ty Tư vấn Tài chính.
 

AFC giúp gì cho bạn trong việc chọn khóa học ?

Để tạo điều kiện cho học viên tham gia khóa học phù hợp với trình độ và chuyên môn hiện đang công tác, đội ngũ tư vấn khóa học của AFC sẽ đưa ra những thông tin hữu ích cho học viên.

Thông tin gồm: Ngành nghề, lĩnh vực,  nền tảng chuyên môn?...
 
Với những thông tin trong quá trình tư vấn, AFC sẽ tạo điều kiện cho học viên chọn lựa được khóa học phù hợp nhất
 

 

Ngày học
Chương trình học
MODULE 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ
 
Ngày 1 & 2
Chủ đề 1: Phân tích tổng quan tài chính doanh nghiệp
Tài liệu: So sánh hai báo cáo tài chính doanh nghiệp
Các vấn đề cần xử lý:
 • Hiểu được cơ cấu báo cáo tài chính doanh nghiệp;
 • Hiểu được cách tiếp cận phân tích tài chính dưới góc độ một CEO;
 • Hiểu được cách phân tích khả năng thanh toán và khả năng sinh lời;
 • Kinh nghiệm đọc & phân tích các báo cáo tài chính.
 
Chủ đề 2: Phân tích cấu trúc tài sản và cân đối nguồn vốn
 
Case study: Phân tích cân đối tài sản của doanh nghiệp (Ví dụ thực tế trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp)
Các vấn đề cần xử lý:
 • Phân tích được trạng thái cân đối tài sản của doanh nghiệp;
 • Phân tích đòn bẩy tài chính;
 
 • Trao đổi về kinh nghiệm đọc & phân tích cơ cấu tài sản;
 • Trao đổi về kỹ năng quản trị khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của doanh nghiệp dựa trên phân tích một tình huống cụ thể.
Hỏi và đáp chủ đề 2
MODULE 2: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày 3
Chủ đề 4– Kỹ năng đọc dự toán dự án đầu tư của doanh nghiệp
Casestudy: Thẩm định dự án mua sắm tài sản hoặc đầu tư ngành hàng mới của một doanh nghiệp cụ thể
·     Đánh giá được dự báo phát triển khách hàng và doanh thu;
·     Đánh giá được khả năng xác định nhu cầu vốn lưu động và khả năng thu hồi vốn
·     Đánh giá được cơ cấu chi phí của dự án – Chi phí CAPEX và OPEX
·     Đánh giá báo cáo các dòng tiền dự án;
·     Đánh giá các phương pháp định giá các tài sản đầu tư và thu hồi sau dự án;
·     Đánh giá tính bền vững về tài chính của dự án.
 
Hỏi và trả lời chủ đề 4
MODULE 3: QUẢN TRỊ DÒNG TIÊN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ
Ngày 4
Chủ đề 5: Kỹ năng quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
Case study: Làm thế nào để nắm bắt dòng tiền của doanh nghiệp – Ví dụ cụ thể và các kinh nghiệm xử lý
Các vấn đề cần xử lý:
·         Nắm được cơ cấu một báo cáo cân đối tiền của kế toán;
·         Phân biệt được các dòng tiền trong doanh nghiệp;
·         Đánh giá được khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh tới;
·         Đánh giá được khả năng quản lý công nợ;
·         Đánh giả được khả năng quản lý tiền thông qua dư lượng tiền mặt – Thu nợ - Trả nợ - Hàng tồn kho trong doanh nghiệp;
Hỏi và trả lời chủ đề 5
MODULE 4: QUẢN TRỊ GIÁ THÀNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT- TỒN KHO
   Ngày 5
Chủ đề 6: Quản trị chi phí giá thành sản phẩm và cơ chế tồn kho
Case study: Xem xét một bộ chi phí sản xuất điển hình của một doanh nghiệp
Xử lý các vấn đề:
  • Hiểu về nguyên tắc kiểm soát chi phí CAPEX và OPEX;
  • Hiểu về cơ cấu giá thành sản phẩm;
  • Hiểu về nguyên tắc phân bổ của kế toán đối với chi phí cố định và biến đổi cho các sản phẩm;
  • Hiểu về cơ cấu chi phí và phương pháp tối ưu hóa các chi phí
  • Các quyết định kinh doanh liên quan đến giá thành và tồn kho: mua ngoài hay tự chế biến nguyên vật liệu, mức độ sản xuất tối ưu, điểm hòa vốn của sản phẩm;
  • Các phương pháp định giá bán sản phẩm;
Hỏi và trả lời chủ đề 6
MODULE 5: TỐI ƯU HÓA CẤU TRÚC CHI PHÍ DOANH NGHIỆP
 
 
 
 
 
 
 
Ngày 6
Chủ đề 7 - Hoạch định mục tiêu chiến lược chi phí
o    Giải pháp tránh những sai lầm căn bản trong hoặc định chiến lược công ty;
o    Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo khủng hoảng công ty và xác định nguyên nhân;
o    Xác định lợi thế cạnh tranh về chi phí và tiết kiệm giá thành;
o    Xây dựng bản đồ lợi thế cạnh tranh của sản phẩm;
Hỏi và trả lời chủ đề 7
Chủ đề 8 - Tối ưu hóa cấu trúc chi phí hoạt động kinh doanh
o    Cấu trúc chi phí căn bản của doanh nghiệp
o    Tối ưu hóa cấu trúc chi phí
o    Các giải pháp tiêt kiệm chi phí dựa trên thực trạng cấu trúc chi phí hiện nay của doanh nghiệp;
o    Các quyết định tối ưu hóa cấu trúc: cắt giảm hay duy trì hoạt động của bộ phận, làm thế nào để gắn chi phí và hiệu quả công việc;
Hỏi và trả lời chủ đề 8

 

Giảng viên giàu kinh nghiệm của các tập toàn lớn trong và ngoài nước và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính
Chương trình được thiết kế mang tính logic cao giúp học viên hiểu rõ kiến thức về phân tích tài chính dùng trong quản trị kinh doanh
Môi trường học tập năng động, chương trình đào tạo mang tính thực tiễn ngành cao
Cơ sở vật chất hạng A, địa điểm học thuận tiện tại mặt phố - Nơi tập trung các Trung tâm tài chính và tập đoàn kinh tế lớn.
 
 
Classroom Học trên lớp - Các lớp học được tổ chức thường xuyên tại trung tâm Hà Nội giúp bạn có được dịch vụ đào tạo tốt nhất, bao gồm các giờ học buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và cuối tuần.
Live Online Hội thảo Online - Chúng tôi cung cấp các buổi hội thảo online nhằm giúp bạn định hướng tốt hơn trong học tập.
Online
Học qua Internet - Chúng tôi cung cấp các kênh học tập qua Internet để bạn có thể học tập tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Chỉ nhấp chuột là bạn đã có thể sẵn sàng cho việc học tập của mình.
Học từ xa - Các bạn có thể tham dự các khoá học ngay tại nhà với chi phí thấp. Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi thảo luận và cung cấp tài liệu gôc tới tận nhà. Ngoài ra các giảng viên và đội ngũ Customer Care sẽ luôn sẵng sàng để giải đáp các vấn đề học tập của bạn.
 
 
Khóa học
Kỹ năng Tài chính toàn diện cho Quản lý Doanh nghiệp
 
Địa điểm
  Tầng 1, Tòa nhà NO6  B2, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Thời lượng
  12 buổi
 
Thời gian học
Xin vui lòng liên hệ:
Phòng Đào Tạo - Viện Quản Trị Tài Chính AFC
Tầng 1, Tòa nhà NO6  B2, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 4 6282 7682                       Email: info@afc.edu.vn
Hotline: 0942 974 500
Điền thông tin đầy đủ để đăng ký khóa học

Khách hàng vui lòng điền thông tin đầy đủ dưới đây để đăng ký khóa học phù hợp nhất.

AFC Vietnam sẽ phản hồi sớm nhất trong 24h. Nếu quý khách chưa nhận được thông tin, vui lòng liên hệ 04 6282 7682 hoặc 0942 974 500 để được giải đáp chu đáo.

Đăng ký học


Bài viết: Mini MBA Tài chính - Kỹ năng Tài chính toàn diện cho Quản lý Ðánh giá bởi: MU4QD1S vào 19:05:2024. tài chính, kế toán, afc Mini MBA Tài chính - Kỹ năng Tài chính toàn diện cho Quản lý,Mini MBA Finance – Chuẩn Kỹ năng Tài chính dành cho CEO... Vote: 9.8 rate 10 4000 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
 
Giám đốc tài chính