Financial risk management- AFC
0918.924.388
  • CFO
  • Khóa học Giám đốc Tài chính
  • Khóa học CFO
Bạn đang tìm kiếm từ khóa: Financial risk management
Số kết quả cho từ bạn tìm là:2  kết quả

The Financial risk management course at AFC Vietnam

The Financial risk management course at AFC Vietnam

Financial Risk Management is the practice of creating economic value in a firm by using financial instruments to manage exposure to risk, particularly credit risk and market risk. In recent years, the globalization of financial markets, the emergence of international banking regulations and the rapid growth of new sophisticated products have dramatically elevated the role risk manFinancial risk management

Financial risk management

Financial Risk Management is the practice of creating economic value in a firm by using financial instruments to manage exposure to risk, particularly credit risk and market risk. In recent years, the globalization of financial markets, the emergence of international banking regulations and the rapid growth of new sophisticated products have dramatically elevated the role risk manTrang
 
Tuyển dụng nhân viên Chăm sóc khách hàng (HN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn dự án và tài chính công ty cho các công ty và tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem tiếp

Trần Thị Minh Hải :  Hiện bà Trần Thị Minh Hải là giảng viên tại công ty CP Đào tạo và Tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng, kiêm phụ trách quan hệ khách...

Xem tiếp
 
 
 
 
Google maps
 
 
 
 
 

Bài viết: Financial risk management- AFC Ðánh giá bởi: GVWJUF3 vào 29:10:2020. Financial risk management,AFC Financial risk management, Từ khóa bạn đang tìm kiếm Financial risk management chúng tôi xin đưa ra các bài viết cho từ... Vote: 9.8 rate 10 7960 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X