Địa điểm học
0918.924.388
  • CFO
  • CFO
  • Khóa học Giám đốc Tài chính
  • Khóa học CFO

Địa điểm đào tạo của AFC

Địa điểm đào tạo của AFC

Viện Quản trị Tài chính AFC trực thuộc Công ty TNHH AFC Việt Nam ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch vụ đào tạo tài chính chất lượng cao trong môi trường cạnh tranh hướng tới chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực tài chính.Trang
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn dự án và tài chính công ty cho các công ty và tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem tiếp

Trần Thị Minh Hải :  Hiện bà Trần Thị Minh Hải là giảng viên tại công ty CP Đào tạo và Tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng, kiêm phụ trách quan hệ khách...

Xem tiếp
 
 
 
Tiếng Anh Công Sở
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Địa điểm học Ðánh giá bởi: U2WCJZR vào 01:12:2020. Địa điểm học Địa điểm học,Địa điểm học Vote: 9.8 rate 10 3900 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
 
Giám đốc tài chính