Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO)
Chat Facebook
});
0918.924.388
  • CFO
  • Khóa học Giám đốc Tài chính
  • Khóa học CFO

Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO)

 22/06/2016 - 04:40 
Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO)
 

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - LÀM CHỦ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 
Ở góc độ cá nhân, “chân dung” của một CFO chuyên nghiệp ngày nay cũng đã khác xa so với trước đây. Một người là CFO giỏi của ngày hôm qua chưa chắc đã có thể đứng vững ở vị trí của CFO ngày hôm nay, chứ chưa nói đến chuyện thành công.

Làm thế nào để trở thành một CFO chuyên nghiệp?


Viện Quản trị Tài chính AFC hân hạnh mang đến chương trình 10.000 Chuyên gia Tài chính cao cấp với những giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong quản trị tài chính đã và đang làm việc trong các tập đoàn Quốc tế hoặc được tu nghiệp ở các nước có nền tài chính phát triển. Phương châm ‘tư duy qua hành động” được áp dụng triệt để giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị tài chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của các doanh nghiệp.

 

Click đây để Đăng ký khóa học này >>


NỘI DUNG KHOÁ HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO

 

MODULE 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (4 BUỔI)

Mục tiêu:

Giúp học viên nắm vững những kỹ năng phân tích tình hình tài chính bao gồm việc đánh giá khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản phục vụ công tác điều hành doanh nghiệp.

CASESTUDY 1.1: Các kỹ thuật phân tích và kiểm soát tài chính doanh nghiệp

·         Các Báo cáo tài chính

·         Phân tích hiệu quả sử dụng tài  sản

·         Phân tích cân đối tài chính

·         Kiểm soát hoạt động tài chính doanh nghiệp và phát hiện các rủi ro tài chính

CASESTUDY 1.2: Phân tích tài chính của doanh nghiệp

·         Tổng quan về Phân tích tài chính doanh nghiệp

·         Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

·         Kinh nghiệm đọc và phân tích các báo cáo tài chính: Làm gì khi thông tin quá ít và theo một mẫu cứng nhắc

·         Trình bày thông tin phân tích tài chính và liên hệ với các quyết định quản lý nội bộ.

·         Phân tích khả năng sinh lời và khả năng thanh toán;

·         Phân tích khả năng thanh toán, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn; 

·         Phân tích hệ thống kiểm soát nội bộ về tài chính doanh nghiệp; 

 

MODULE 2: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN (4 BUỔI)

Mục tiêu:

Giúp học viên nắm được cơ cấu các dòng tiền trong doanh nghiệp sản xuất- thương mại, đặc điểm của các dòng tiền và kỹ năng lập kế hoạch  – quản trị các dòng tiền, từ đó học viên làm chủ được hệ thống dòng tiền trong doanh nghiệp.

CASESTUDY 2.1: Dòng tiền (cash flows) trong hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp

·         Dòng tiền – Hệ mạch máu trong cơ thể doanh nghiệp

·         Khả năng sinh lời (profitability) và khả năng thanh toán (liquidity)

·         Dòng tiền vào (inflows) và dòng tiền ra (outflows)

·         Kế hoạch dòng tiền và kiểm soát tiền mặt trong doanh nghiệp

CASESTUDY 2.2: Thực hành Quản trị các dòng tiền

·         Các dấu hiệu thâm hụt tiền mặt

·         Các biện pháp quản lý dòng tiền

·         Tối ưu hóa dòng tiền trong doanh nghiệp

CASESTUDY 2.3: Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

·         So sánh mẫu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp

·         Phân tích phương trình xác định dòng tiền

·         Phân tích khả năng thanh khoản

·         Phân tích khả năng tạo ra tiền

·         Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

CASESTUDY 2.4: Dự toán tiền mặt

·         Mẫu dự toán tiền mặt

·         Phương pháp lập dự toán tiền mặt theo Tháng/Quý/năm

·         Sử dụng các báo cáo quản trị dòng tiền và phân tích chênh lệch ngân sách và thực tế các dòng thu - chi;

·         Dự toán tiền mặt và đánh giá khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh tới

 

MODULE 3: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN (4 BUỔI)

Mục tiêu:

Giúp học viên tự xây dựng và đánh giá được các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong các trường hợp đầu tư đổi mới công nghệ, thay thế tài sản, mở rộng các chi nhánh, xây dựng nhà máy, dây chuyền sản xuất sản phẩm mới. Học viên tự xây dựng, thẩm định và quản trị thành công các dự án đầu tư của Doanh nghiệp.

CASESTUDY 3.1: Quản trị dự án đầu tư

·         Các thành phần của dự án đầu tư;

·         Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án;

·         Quy hoạch và kiểm soát dự án, các cuộc họp giao ban, đàm phán và giải quyết tranh chấp khi thực hiện dự án;

·         Kiểm soát dự án: Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ dự án đầu tư;

·         Chu trình kiểm soát nội bộ dự án đầu tư xây dựng;

·         Quy trình lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chương trình, dự án;

CASESTUDY 3.2: Thẩm định tài chính dự án đầu tư

·         Thẩm định nhân tố kinh tế, pháp lý, văn hóa, môi trường, nhân sự của dự án.

·         Xây dựng dòng ngân lưu điển hình của dự án

·         Chi phí cơ hội trong xác định dòng tiền dự án

·         Các quan điểm tài chính: ngân hàng, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và quốc gia.

CASESTUDY 3.3: Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 1

·         Xác định nhu cầu vốn lưu động và khả năng thu hồi vốn

·         Thẩm định cơ cấu chi phí của dự án

·         Thẩm định dòng tiền

·         Định giá các tài sản

·         Chất lượng thông tin tài chính dự án

·         Tính bền vững về tài chính của dự án

CASESTUDY 3.4: Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 2

·         Model đánh giá dự án

·         Phương pháp chiết khấu dòng tiền

·         Tiêu chuẩn đánh giá dự án NPV

CASESTUDY 3.5: Quản trị dự án đầu tư: Phân tích kỹ thuật và quyết toán dự án

·         Tiêu chuẩn đánh giá sinh lợi nội bộ IRR

·         Phân tích độ nhạy của dự án

·         Tác động của thuế và chi phí cơ hội

·         Quyết toán dự án đầu tư

·         Các báo cáo của dự án

 

MODULE 4: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (4 BUỔI)

Mục tiêu:

Giúp học viên có các kỹ năng lập kế hoạch tài chính, bao gồm việc tổ chức quy trình lập kế hoạch tài chính theo chuẩn Quốc tế, lập kế hoạch doanh thu  – chi phí – lợi nhuận, kế hoạch tồn kho cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.

CASESTUDY 4.1: Lập kế hoạch tồn kho và dự trữ

·         Cân đối hệ thống tồn kho của Doanh nghiệp

·         Cân đối tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu

·         Xác định chi phí tồn kho và giá vốn của hàng tồn kho

CASESTUDY 4.2: Lập kế hoạch kinh doanh

·         Phân tích kinh doanh và dự báo doanh thu

·         Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

·         Kỹ năng phân tích kinh doanh

·         Kỹ năng phân tích và dự báo lợi nhuận

CASESTUDY 4.3: Lập kế hoạch chi phí và tối ưu hóa chi phí

·         Xác định danh mục chi phí của Doanh nghiệp

·         Xác định cấu trúc chi phí: chi phí biến đổi – chi phí cố định

·         Tối ưu hóa chi phí biến đổi

·         Dự báo chi phí tại mỗi mức doanh thu và sản lượng bán

CASESTUDY 4.4: Cân đối tài chính và Quản trị huy động – sử dụng vốn

·         Kỹ thuật lập cân đối vốn

·         Quản trị các dòng vốn

·         Xử lý thặng dư hoặc thâm hụt

CASESTUDY 4.5: Dự báo tài chính Doanh nghiệp

·         Lập kế hoạch nhu cầu vốn huy động

·         Dự báo các chỉ số kết quả kinh doanh: Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận

 

Thông tin chi tiết về chương trình Giám đốc Tài chính CFO, xin vui lòng liên hệ:

Phòng đào tạo Viện Quản trị Tài chính AFC

Tel: 024 6282 7682 - Máy lẻ 106

Mail: info@afc.edu.vn

Hotline: 0918 924 388

 

 Bạn đang làm kế toán và bạn cần:

• Phát triển kỹ năng bản thân về quản trị tài chính - quản trị dự án - dòng tiền?

• Phát triển kỹ năng làm việc và kỹ năng mềm hiệu quả?

• Giao lưu mở rộng với các chuyên gia tài chính hàng đầu?

• Tìm kiếm cơ hội làm việc với mức thu nhập cao?
 

Trong 01 năm tham gia vào chương trình, bạn sẽ được:

 • Tham gia vào chương trình đào tạo Giám đốc Tài chính Quốc tế - 20 buổi về: Phân tích tài chính - Quản trị dòng tiền - Quản trị tài chính dự án – Kỹ năng Lập kế hoạch tài chính;

• Tham dự 12 buổi (tổ chức hàng tháng) networking và trao đổi chuyên môn (Smart Talk) với các kiểm toán viên cao cấp và giám đốc tài chính;

• Tham dự 8 Hội thảo (tổ chức hàng quý) với chuyên gia của Bộ Tài chính  - Big 4 về cập nhật quy định về tài chính và thuế;

• Gửi CV tới hơn 200 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng các vị trí kế toán - tài chính cao cấp.
 
  Học trên lớp - Các lớp học được tổ chức thường xuyên tại trung tâm Hà Nội  và thành phố giúp bạn có được dịch vụ đào tạo tốt nhất, bao gồm các giờ học buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và cuối tuần.
  Hội thảo Online - Chúng tôi cung cấp các buổi hội thảo online nhằm giúp bạn định hướng tốt hơn trong học tập.
 
Học qua Internet - Chúng tôi cung cấp các kênh học tập qua Internet để bạn có thể học tập tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Chỉ nhấp chuột là bạn đã có thể sẵn sàng cho việc học tập của mình.
Học từ xa - Các bạn có thể tham dự các khoá học ngay tại nhà với chi phí thấp. Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi thảo luận và cung cấp tài liệu gôc tới tận nhà. Ngoài ra các giảng viên và đội ngũ Customer Care sẽ luôn sẵng sàng để giải đáp các vấn đề học tập của bạn.
 
 
Khóa học

Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO)

Khai giảng hằng tháng tại Hà Nội & Sài Gòn

 
 
Địa điểm
Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà N06 B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
 
TP. Hồ Chí Minh: Tầng 6 Tòa Nhà số 07 Đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình, Tp HCM
 
Thời lượng
 1. Tham dự 16 buổi chương trình Giám Đốc Tài chính CFO

2.  Tư vấn trực tiếp với chuyên gia tài chính hàng đầu Việt Nam để có biểu mẫu áp dụng.

 
Thời gian học

Liên hệ: Phòng Đào tạo, Viện Quản trị Tài chính AFC

Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà N06 B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa Nhà số 07 Đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình, Tp HCM

Tel: +84 24 6282 7682   
     
 
Hoặc gọi ngay  Hotline: 0918 924 388

 

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 203 lượt/ Số lượt xem: 48748

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn dự án và tài chính công ty cho các công ty và tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem tiếp

Trần Thị Minh Hải :  Hiện bà Trần Thị Minh Hải là giảng viên tại công ty CP Đào tạo và Tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng, kiêm phụ trách quan hệ khách...

Xem tiếp
 
 
 
 
Dịch vụ tư vấn tài chính
 
 
Tiếng Anh Công Sở
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cristiano ronaldo goals 2015

Bài viết: Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO) Ðánh giá bởi: ANQHLXY vào 12:04:2021. Viện quản trị tài chính AFC, afc, kiểm soát nội bộ,... Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO),Chương trình CFO do Viện Quản trị Tài chính AFC tổ chức sẽ giúp cho các... Vote: 9.8 rate 10 1800 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
 
Giám đốc tài chính