• CFO
  • CFO
  • tập trung thực hành
Dịch vụ của AFC
 
 
Tìm hiểu chương trình
 
 
Liên hệ AFC Global
PHONE: (024) 6282 7682
 
Hotline 
0918 924 388
 
 
 
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
Hotline 
0918 924 388
Tìm kiếm chương trình học phù hợp với bạn

Khách hàng đăng nhập Tìm kiếm khóa học sẽ được hỗ trợ những thông tin về chương trình, nội dung, ngày khai giảng và ưu đãi... phù hợp với trình độ, thời gian và chuyên môn.

Vui lòng xem Tìm kiếm Mục Tất cả khóa học hoặc Tìm kiếm theo Tên chương trình để chọn lựa khóa học  phù hợp nhất.

Tìm kiếm theo
Tên khóa học :
Lĩnh vực :
 
Thời gian học :
Từ: / / Đến: / /
Học phí :
Kết quả tìm kiếm:
Thời gian khai giảng:
Mã khóa học
Tên khóa học
Thời gian triển khai
Thời hạn ưu đãi
Hotline: (04) 6282 7682
HOTLINE 1
0918 924 388
HOTLINE 2
0918924388
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Tư vấn 1
Tư vấn 2
 

Bài vi?t: Tìm kiếm nâng cao - AFC Ðánh giá b?i: EKYS2BQ vào 16:12:2018. Tìm kiếm nâng cao ,AFC Tìm kiếm nâng cao tại AFC Vote: 9.8 rate 10 5200 lu?t dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X