hoi thao- AFC
0918.924.388
  • Tết
  • CFO
  • CFO
  • tập trung thực hành
Bạn đang tìm kiếm từ khóa: hoi thao
Số kết quả cho từ bạn tìm là:4  kết quả

Ngày 14/3/2015 AFC Vietnam sẽ tổ chức hội thảo thuế ″Hướng dẫn xứ lý hoá đơn, chừng từ và quyết toán thuế 2014″

Ngày 14/3/2015 AFC Vietnam sẽ tổ chức hội thảo thuế ″Hướng dẫn xứ lý hoá đơn, chừng từ và quyết toán thuế 2014″

Viện Quản Trị Tài Chính AFC sẽ tổ chức chương trình hội thảo thuế với chuyên đề " Hướng dẫn xứ lý hoá đơn, chừng từ và quyết toán thuế 2014" vào ngày 14/03/2015Ngày 19/12/2014 AFC Vietnam chính thức tổ chức thành công chương trình hội thảo ″ Xây dựng khung năng lực & đào tạo theo vị trí công việc″

Ngày 19/12/2014 AFC Vietnam chính thức tổ chức thành công chương trình hội thảo ″ Xây dựng khung năng lực & đào tạo theo vị trí công việc″

Ngày 19/12/2014 AFC Vietnam chính thức tổ chức thành công chương trình hội thảo " Xây dựng khung năng lực & đào tạo theo vị trí công việc"Ngày 19/10/2014 AFC Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo Hướng dẫn xử lý hoá đơn, chứng từ và quyết toán thuế năm 2014

Ngày 19/10/2014 AFC Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo Hướng dẫn xử lý hoá đơn, chứng từ và quyết toán thuế năm 2014

Ngày 19/10/2014 AFC Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo Hướng dẫn xử lý hoá đơn, chứng từ và quyết toán thuế năm 2014Ngày 19/10/2014 Viện Quản Trị Tài Chính AFC tổ chức chương trình Hội thảo Thuế 2014

Ngày 19/10/2014 Viện Quản Trị Tài Chính AFC tổ chức chương trình Hội thảo Thuế 2014

Viện Quản Trị Tài Chính AFC sẽ tổ chức chương trình hội thảo thuế với chuyên đề " Hướng dẫn xứ lý hoá đơn, chừng từ và quyết toán thuế 2014" vào ngày 19/10/2014Trang
 
Smartrain.vn
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Hiện bà Ngô Minh Anh đang giữ chức vụ Giám đốc công ty dịch vụ tư vấn MCG MANAGEMENT CONSULTING. Trước đó bà Minh Anh đã từng...

Xem tiếp

Lê Xuân Trường :  Lê Xuân Trường: Phó trưởng khoa Thuế và Hải Quan – Học viện tài chính

Xem tiếp
 
 
 

Đăng ký học

 
Google maps
 
 
 
 
 

Bài viết: hoi thao- AFC Ðánh giá bởi: DSU8NR5 vào 21:02:2019. hoi thao,AFC hoi thao, Từ khóa bạn đang tìm kiếm hoi thao chúng tôi xin đưa ra các bài viết cho từ khóa hoi thao gồm những bài... Vote: 9.8 rate 10 4000 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X