Yếu tố nào ảnh hưởng tới thẩm định tài chính dự án đầu tư?
0918.924.388
  • CFO
  • CFO
  • tập trung thực hành
  • Khóa học CFO

Yếu tố nào ảnh hưởng tới thẩm định tài chính dự án đầu tư?

 13/04/2018 - 09:19 
Yếu tố nào ảnh hưởng tới thẩm định tài chính dự án đầu tư?

 

Trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến như kinh tế, văn hóa, pháp lý, môi trường, lạm phát, trình độ cán bộ thẩm định, quy trình quản lý.. Dù là yếu tố khách quan hay chủ quan cũng có những tác động nhất định tới việc thẩm định. Sau đây là một số yếu tố cơ bản:


 

Yếu tố khách quan:

Hành lang pháp lý, cơ chế chính sách nhà nước:

Hệ thống văn bản pháp luật tác động tới công tác thẩm định tài chính dự án

Hệ thống văn bản pháp luật tác động tới công tác thẩm định tài chính dự án

Đây là những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến thẩm định tài chính dự án như môi trường kinh tế, xã hội, cơ chế pháp lý, xã hội, tự nhiên…

Trong đó hành lang pháp lý, cơ chế chính sách nhà nước đòng vai trò khuôn khổ định hướng hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm vào mục tiêu chung phát triển xã hội. Nếu có chế chính sách pháp luật thiếu tính hợp lý, tính đồng bộ hay mang màu sắc tiêu cực đều có thể gây khó khăn và tăng khả năng rủi to đối với việc thẩm định dự án và kết quả dự án đầu tư. 

Trong đó điển hình có thể kể đến một số bất cập chính trong hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý của Nhà nước như sau:

  • Nhiều chính sách của nhà nước chưa được hoàn thiện đầy đủ, thiếu tính ổn định và thường xuyên thay đổi liên tục.
  • Hệ thống văn bản pháp luật nhiều lỗ hổng và bất cập, dẫn đến thiếu minh bạch thông tinh và dễ phát sinh những rủi ro.

Yếu tố lạm phát:

Lạm phát là yếu tố gây nên sự biến động giá cả, ổn định thị trường theo thời gian. Lạm phát thay đổi dẫn đến sự biến đổi dòng tiền kỳ vọng và tỷ lệ chiết khấu. Mức lạm phát không thể dự đoán một cách chính xác vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như quy luật cung cầu, thu nhập và tâm lý người tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Các biến số tài chính trong dự án, các yếu tố đầu vào của các chỉ tiêu như NPV, IRR… đều chịu tác động của lạm phát. Do vậy, đánh giá tính hiệu quả của một dự án nào đó, cần phải xác định chính xác, hợp lý giá cả của các yếu tố cấu thành chi phí hay doanh thu của dự án. Việc tính đến yếu tố lạm phát sẽ làm cho quá trình thực hiện dự án được dễ dàng hơn, hiệu quả thẩm định dự án cao hơn. 

Những nhân tố chủ quan:

Nhận thức của lãnh đạo:

Đối với bất cứ một dự án nào của doanh nghiệp, công tác thẩm định để đưa ra các quyết định tài chính chính xác là vô cùng quan trọng. Nhưng đôi khi lãnh đạo doanh nghiệp lại chưa thực sự coi trọng việc này dẫn đến nhiều tác động xấu đến hiệu quả dự án. Công tác thẩm định tài chính dự án chỉ thực sự được coi trọng và nâng cao khi các nhà lãnh đạo nhận thức được ý nghĩa của nó đối với đầu tư.

Trình độ cán bộ thẩm định dự án: 

Tiến hành thẩm định dự án đầu tư

Tiến hành thẩm định dự án đầu tư

Năng lực của người tham gia thẩm định dự án có vai trò rất quan trọng vì kết quả thẩm định tài chính được dựa trên các kết quả nghiên cứu, phân tích về kỹ thuật, thị trường, tổ chức sản xuất,… Năng lực của cán bộ thẩm định dự án ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả mà họ đảm trách. Do vậy, trong mọi trường hợp, muốn hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án thì trước hết bản thân chất lượng của cán bộ thẩm định phải không ngừng được nâng cao. Họ phải đáp ứng được những đòi hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các văn bản pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, tư cách phẩm chất đạo đức của cán bộ thẩm định cũng là điều kiện không thể thiếu. 

Quy trình nội dung và phương pháp thẩm định tài chính dự án:

Quy trình có ảnh hưởng rất lớn tới công tác thẩm định tài chính dự án. Một quy trình, nội dung và phương pháp phù hợp,. khách quan khoa học và đầy đủ là cơ sở đảm bảo thực hiện tốt công tác thẩm định tài chính dự án. Ngược lại, một quy trình, nội dung và phương pháp thẩm định bất hợp lý, sơ sài chắc chắn sẽ dẫn tới kết quả thẩm định tài chính dự án không cao và các tổ chức tín dụng khó có thể dựa vào đó để ra quyết định đầu tư chính xác. 


Thông tin là cơ sở cho những phân tích, đánh giá:

là "nguyên liệu" cho quá trình tác nghiệp của cán bộ thẩm định. Nguồn thông tin quan trọng nhất trước hết là từ hồ sở dự án. Nếu thông tin trong hồ sơ dự án thiếu hoặc không rõ ràng, cán bộ thẩm định có quyền yêu cầu những người lập dự án cung cấp thêm hoặc giải trình những thông tin đó. Bên cạnh các thông tin về dự án, để việc thẩm định được tiến hành một cách chủ đông, có những đánh giá khách quan, chính xác hơn thì khả năng tiếp cận, thu thập các nguồn thông tin khác và khả năng xử lý thông tin của cán bộ thẩm định đóng vai trò quyết định. 

Tổ chức điều hành:

Thẩm định tài chính dự án đầu tư là tập hợp nhiều hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau và với các hoạt động khác. Kết quả thẩm định sẽ phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức quản lý điều hành, sự phối hợp nhịp nhàng của cán bộ trong quá trình thẩm định. Khác với các nhân tố khác, việc tổ chức điệu hành tác động một cách gián tiếp tới công tác thẩm định. Công tác tổ chức điều hành được thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học và sẽ khai thác tối đa mọi nguốn lực phục vụ hoạt động thẩm định dự án. 

Học thẩm định dự án đầu tư ở đâu?

Khóa học Quản trị tài chính dự án tại Viện Quản trị Tài chính AFC

Nếu bạn đang cần thẩm định dự án đầu tư mà chưa nắm được các kiến thức nền tảng cốt lõi để xây dựng và đánh giá một dự án, tham khảo khóa học Quản trị Tài chính dự án tại Viện Quản trị Tài chính AFC. Đây cũng là một phần trong bộ khóa học Giám đốc Tài chính CFO gồm 4 module: Phân tích Tài chính, Quản trị dòng tiền, Quản trị Tài chính dự án, Lập kế hoạch Tài chính.

Xem thêm: Nội dung khóa Quản trị Tài chính dự án

Xem thêm: Nội dung khóa Giám đốc Tài chính CFO

Liên hệ:

Phòng Đào tạo - Viện Quản trị Tài chính AFC

Hotline: 0918 924 388

Tel: +84 24 6282 7682 - Máy lẻ 106

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà NO6B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 31 lượt/ Số lượt xem: 1343

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cristiano ronaldo goals 2015

Bài viết: Yếu tố nào ảnh hưởng tới thẩm định tài chính dự án đầu tư? Ðánh giá bởi: QF7TPE6 vào 25:05:2020. thẩm định tài chính dự án đầu tư, quản trị tài... Yếu tố nào ảnh hưởng tới thẩm định tài chính dự án đầu tư?,Trong công tác thẩm định tài chính dự án... Vote: 9.8 rate 10 6500 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
 
Giám đốc tài chính