Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Kế toán nâng cao
0918.924.388
  • CFO
  • CFO
  • tập trung thực hành
  • Khóa học CFO

Chuyên viên Kế toán Anh (CAT)

Chuyên viên Kế toán Anh (CAT)

CAT là chứng chỉ hành nghề Kế toán do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc cấp, có giá trị trên toàn thế giới và được công nhận tại Việt Nam. CAT cung cấp cho học viên kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và trình độ kế toán viên quốc tế.Trang
 
Tuyển dụng nhân viên Chăm sóc khách hàng (HN)
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 
 
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn dự án và tài chính công ty cho các công ty và tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem tiếp

Trần Thị Minh Hải :  Hiện bà Trần Thị Minh Hải là giảng viên tại công ty CP Đào tạo và Tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng, kiêm phụ trách quan hệ khách...

Xem tiếp
 
 
 
 
Google maps
 
 
 
 
 

Bài viết: Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Kế toán nâng cao Ðánh giá bởi: 9HBVDJS vào 29:05:2020. Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Kế toán nâng cao,tiếng... Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Kế toán nâng cao,Chuyên viên Kế toán Anh (CAT)là một bằng cấp được quốc tế... Vote: 9.8 rate 10 8249 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X