Giảng viên khóa học Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp : Phạm Xuân Cung
0918.924.388
  • CFO K27
  • CFO
  • CFO
Giảng viên:Phạm Xuân Cung

Nhiều kinh nghiệm và giữ những vị trí quan trọng các hoạt động quản lý tài chính và tư vấn tài chính  của các tổ chức tài chính lớn trên thế giới và các công ty Kiểm toán Big 4.

Các giảng viên khóa học Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp

 
Smartrain.vn
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 
 
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Hiện bà Ngô Minh Anh đang giữ chức vụ Giám đốc công ty dịch vụ tư vấn MCG MANAGEMENT CONSULTING. Trước đó bà Minh Anh đã từng...

Xem tiếp

Lê Xuân Trường :  Lê Xuân Trường: Phó trưởng khoa Thuế và Hải Quan – Học viện tài chính

Xem tiếp
 
 
 
 
Google maps
 
 
 
 
 

Bài viết: Giảng viên khóa học Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp : Phạm Xuân Cung Ðánh giá bởi: QCWS541 vào 25:06:2018. Giảng viên khóa học Quản trị dòng tiền trong doanh... Giảng viên khóa học Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp : Phạm Xuân Cung,, Vote: 9.8 rate 10 3000 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X