Lịch khai giảng các khóa học tại Viện quản trị tài chính AFC
  • CFO K27
  • AFC ưu đãi năm mới 2018
  • CFO
Chương trình học
Thời gian khai giảng:  Gần nhất | Xa nhất
  • QUẢN TRỊ DỰ ÁN
  • KỸ NĂNG LÀM VIỆC
  • CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH
  • KẾ TOÁN - THUẾ
  • QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • DỊCH VỤ TƯ VẤN
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
 
Ngày 01/04/2018
Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
 
Ngày 01/04/2018
Giám đốc Tài chính Quốc tế (International CFO)
 
Ngày 01/04/2018
Chương trình Giám đốc Tài chính (CFO)
 
Ngày 01/04/2018
Kiểm soát nội bộ
 
Ngày 14/04/2018
Quản trị tài chính dự án
 
Ngày 15/04/2018
Kỹ năng tài chính cho nhà quản lý
 
Ngày 21/04/2018
Kỹ năng Lập Kế hoạch Tài chính
 
Ngày 05/05/2018
Kỹ năng Lập Kế hoạch Tài chính
 
Ngày 05/05/2018
Phân tích tài chính
 
Ngày 01/06/2018
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký

Bài viết: Lịch khai giảng các khóa học tại Viện quản trị tài chính AFC Ðánh giá bởi: XQSA684 vào 22:03:2018. Lịch khai giảng các khóa học Lịch khai giảng các khóa học tại Viện quản trị tài chính AFC ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi từ... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X