Lịch khai giảng các khóa học tại Viện quản trị tài chính AFC
  • CFO
  • tập trung thực hành
Chương trình học
Thời gian khai giảng:  Gần nhất | Xa nhất
  • QUẢN TRỊ DỰ ÁN
  • KỸ NĂNG LÀM VIỆC
  • CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH
  • KẾ TOÁN - THUẾ
  • QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • DỊCH VỤ TƯ VẤN
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Phân Tích Tài chính
 
Ngày 19/08/2017
Phân tích tài chính
 
Ngày 19/08/2017
Kiểm soát nội bộ
 
Ngày 02/09/2017
Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả
 
Ngày 02/09/2017
Kỹ năng Lập Kế hoạch Tài chính
 
Ngày 09/09/2017
Giám đốc Tài chính Quốc tế (International CFO)
 
Ngày 16/09/2017
Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
 
Ngày 30/09/2017
Quản trị tài chính dự án
 
Ngày 30/09/2017
Quản trị tài chính dự án
 
Ngày 07/10/2017
Quản trị tài chính dự án
 
Ngày 07/10/2017
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký
Chương Trình
Mức giảm học phí
Thời hạn
Đăng ký

Bài viết: Lịch khai giảng các khóa học tại Viện quản trị tài chính AFC Ðánh giá bởi: PK4MX6W vào 20:11:2017. Lịch khai giảng các khóa học Lịch khai giảng các khóa học tại Viện quản trị tài chính AFC ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi từ... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Giám đốc tài chính CFO
X
----tawk to popup