Giới thiệu khóa học FinancialPro
0918.924.388
  • Khóa học CFO
  • CFO
  • CFO
  • tập trung thực hành
Trang
 
 
Tiếng Anh Công Sở
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Giới thiệu khóa học FinancialPro Ðánh giá bởi: 5HQ2YJL vào 06:12:2019. financialpro, tài chính, học tài chính, kế toán Giới thiệu khóa học FinancialPro,Khóa học giúp người học có kỹ năng toàn diện về tài chính giúp ích cho việc... Vote: 9.8 rate 10 8900 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
 
Giám đốc tài chính