Giới thiệu khóa học FinancialPro
0918.924.388
  • CFO
  • CFO
  • tập trung thực hành
  • Khóa học CFO
Trang
 
 
Tiếng Anh Công Sở
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Giới thiệu khóa học FinancialPro Ðánh giá bởi: D7LWXHG vào 29:05:2020. financialpro, tài chính, học tài chính, kế toán Giới thiệu khóa học FinancialPro,Khóa học giúp người học có kỹ năng toàn diện về tài chính giúp ích cho việc... Vote: 9.8 rate 10 4870 lượt dánh giá
 
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
 
Giám đốc tài chính