Chỉ có tại AFC
  • CFO

Chỉ có tại AFC

Chỉ có tại AFC

Các khóa học như “Quản trị dòng tiền”, “Phân tích tài chính sử dụng Bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecards)”, “Kiểm soát hàng tồn kho và quản trị kho hàng”, ...là những sản phẩm do các chuyên gia của AFC Vietnam khởi xướng dựa trên nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệpChỉ có tại AFC

Chỉ có tại AFC

“Quản trị dòng tiền”, “Phân tích tài chính sử dụng Bảng cân bằng điểm", “Kiểm soát hàng tồn kho và quản trị kho hàng”, ...là những sản phẩm "độc quyền" do các chuyên gia của AFC Vietnam khởi xướng dựa trên nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp.Trang
 
Smartrain.vn
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 
 
 
 

Giảng Viên Tại AFC

Ngô Minh Anh, MA :  Hiện bà Ngô Minh Anh đang giữ chức vụ Giám đốc công ty dịch vụ tư vấn MCG MANAGEMENT CONSULTING. Trước đó bà Minh Anh đã từng...

Xem tiếp

Lê Xuân Trường :  Lê Xuân Trường: Phó trưởng khoa Thuế và Hải Quan – Học viện tài chính

Xem tiếp
 
 
 
 
Google maps
 
 
 
 
 

Bài viết: Chỉ có tại AFC Ðánh giá bởi: 2XD3486 vào 24:04:2018. Chỉ có tại AFC Chỉ có tại AFC,Chỉ có tại AFC Vote: 9.8 rate 10 4000 lượt dánh giá
 
 
Giám đốc tài chính
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X
0918.924.388